Liczba odwiedzin strony: 17922 Osób na stronie: 4
 

"Atarexin" Sp. Z O.O.

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 43 poz. 397 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych. (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2002 r.) Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 29, poz. 363) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:   1)   w ust. 2 wyrazy "Głównym Urzędzie Ceł" zastępuje się wyrazami "urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych";   2)   w ust. 3 wyrazy "urzędzie celnym" zastępuje się wyrazami "izbie celnej oraz urzędzie celnym". § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.
KRS 0000160708 - OGNISKO STATUTOWE TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "H. CEGIELSKI"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OGNISKO STATUTOWE TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "H. CEGIELSKI" STOWARZYSZENIE 2003-05-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
28 CZERWCA 1956 ROKU 223/229 60-965 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 300291130 0000160708
KRS 0000160707 - "PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH - ITO" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH - ITO" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WARSZAWSKA 70/19 15-078 BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
542-100-60-37 50252470 0000160707
KRS 0000160706 - "AGRO-SYSTEM" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"AGRO-SYSTEM" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁUŻYCKA 35 74-300 MYŚLIBÓRZ MYŚLIBÓRZ MYŚLIBORSKI ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(95) 747-22-83 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
597-001-05-62 210169452 0000160706
KRS 0000160705 - MIEJSKA.NET WYDAWNICTWO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MIEJSKA.NET WYDAWNICTWO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BOHATERÓW MONTE CASSINO 53 20-705 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000160705
KRS 0000160704 - "PADAWA II" GOLEMA EDWARD PAWEŁ, JUSZCZAK WALDEMAR, URBANIAK DARIUSZ, WECZER TOMASZ, GOLEMA DARIUSZ SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PADAWA II" GOLEMA EDWARD PAWEŁ, JUSZCZAK WALDEMAR, URBANIAK DARIUSZ, WECZER TOMASZ, GOLEMA DARIUSZ SP. J. SP. J. 2003-06-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WAŁY CHROBREGO 1 70-500 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
851-260-65-43 811883871 0000160704